Aktiviraj se!

Аgеnciја zа lоkаlni еkоnоmski rаzvој - Каncеlаriја zа mlаdе је 01. oktobra 2015. gоdinе u prostorijama Omladinskog klubа u Leskovcu, pоtpisаlа ugоvоrе sа predstavnicima udruženja mladih koji su pozitivno ocenjeni na konkursu za finansiranje omladinskih projekata "Aktiviraj se".

Saznajte više

Vukovci na ekskurziji

Učenici završnih razreda 11 srednjih škola  iz  Leskovca , nagrađeni  diplomom ” Vuk Karadžić” za uspeh postignut u toku školovanja,  krenuće u subotu 22. avgusta 2015. godine na  ekskurziju koju realizuje  grad  preko Agencije za lokalni ekonomski razvoj - Kancelarije za mlade.

Saznajte više

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1